Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za misie. V naší farnosti prožíváme misijní neděli vždy na jaře s našimi skautskými oddíly. Dnes se i tak připojujeme k úmyslu celé církve. Mše svatá v 9.00 zaměřena na děti.

Pátek: papež František vyhlásil na pátek vigilii a půst za mír mezi Izraelem a Hamásem. Papež František: „Bude to den pokání, ke kterému vyzývám sestry a bratry nejrůznějších křesťanských denominací, příslušníky jiných náboženství a všechny, kterým leží na srdci otázka míru ve světě, aby se připojili podle svého uvážení.” Po večerní mši svaté proto zůstane kostel otevřený k modlitbě, bude vystavena Eucharistie k adoraci asi do 20.30. Během večera bude několik vstupů společné modlitby, v 19.45 se společně modlíme breviář – modlitbu před spaním. 

Sobota: svátek sv. Šimona Judy, apoštolů. Arcibiskup Jan s předsedou vlády P. Fialou povedou modlitbu v Národním památníku na Vítkově, která bude navazovat na pietní akt, vše přenáší ČT2. 

Neděle: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu.

Ve středu 1. listopadu 2023: slavnost Všech svatých, tzv. doporučený svátek, pokud můžeme, slavme společně eucharistii. Mše svaté u sv. Markéty v 7.00, v 16.00 (v rámci výuky náboženství s představením letošních prvokomunikantů) a v 18.00. 

Ve čtvrtek 2. listopadu 2021: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté v 7.00, 16.00 a v 18.00. Odpoledne v 15.00 modlitební setkání za zemřelé na našem hřbitově, začátek u hlavního kříže.

Využijme v okruhu těchto svátků příležitosti ke svátosti smíření. V této souvislosti je vhodné připomenout potřebu (a nutnost) diskrétní zóny v blízkosti zpovědní místnosti, protože vše, co zaznívá při svátosti smíření je důvěrné a v ochraně zpovědního tajemství. Prakticky tzn.: Při čekání na svátost smíření tedy, prosíme, nestůjte přímo před dveřmi zpovědní místnosti.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha