Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

O Misijní neděli minulý týden jsme vybrali na tento účel 6 643Kč, děkujeme všem dárcům, částka bude odeslána na účet Papežských misijních děl.

V pondělí zde v klášteře zasedá Slovanská benediktinská kongregace (Břevnov, Broumov, Bílá Hora, Police n. Metují, Emauzy, Rajhrad, Cokovac, Maribor). Při této příležitosti bude mši sv. v 7.00 celebrovat opat primas (generální představený) P. Gregory Polan OSB, který přijíždí z Říma. Prosíme o modlitbu za naše společenství klášterů.

Pondělí: Po večerní mši svaté se koná úklid kostela. Děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci. 

Středa: slavnost Všech svatých, tzv. doporučený svátek, pokud můžeme, slavme společně eucharistii. Mše svaté u sv. Markéty v 7.00, v 16.00 (v rámci výuky náboženství s představením letošních prvokomunikantů) a v 18.00. Na Bílé Hoře mše svatá v 17.00.   

Čtvrtek: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté v 7.00, 16.00 a v 18.00. Odpoledne v 15.00 modlitební setkání za zemřelé na našem hřbitově, začátek u hlavního kříže. Na Bílé Hoře mše svatá v 17.00.

Celý týden bude přístup na hřbitov i z klášterní zahrady bránou u kaple sv. Lazara. 

Využijme v okruhu těchto svátků příležitosti ke svátosti smíření. V této souvislosti je vhodné připomenout potřebu (a nutnost) diskrétní zóny v blízkosti zpovědní místnosti, protože vše, co zaznívá při svátosti smíření je důvěrné a v ochraně zpovědního tajemství. Prakticky tzn.: Při čekání na svátost smíření tedy, prosíme, nestůjte přímo před dveřmi zpovědní místnosti.

Pátek: první v měsíci listopadu, proto bude po večerní mši svaté vystavena Eucharistie k adoraci až do 20.30.

Neděle: mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti. 

Se změnou času na zimní opět zveme všechny seniory na pravidelné odpolední mše svaté vždy v úterý od 15.00. První tato mše svatá bude 7. listopadu 2023. 

Další setkání nad Biblí se bude konat taktéž 7. listopadu 2023 v 19.00 ve Vojtěšce, tentokráte s tématem „Svatost je naše poslání.“

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha