Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Arcibiskup Jan Graubner vzhledem k dalšímu válečnému konfliktu zve k modlitbě za mír na celém světě, vize ZDE.