Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na další letošní setkání – tentokrát s tématem Svatost je naše poslání. Od 19 hodin v pavilonu Vojtěška.