Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každé pondělí se scházíme v bazilice k modlitbě růžence vždy v 17.25. V pátek 13. října 2023 ve 20.00 máme možnost se zastavit v rozjímavé modlitbě růžence doprovázené varhanami (Marek Čihař) a houslemi (Magdalena Fuxová)