Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Opět jsme zváni na Břevnovské posvícení. „Posvícení“ je od slova „posvěcení,“ posvícení znamená, že slavíme výročí posvěcení kostela (v Břevnově se tak stalo 9. října 1757). Každá nová stavba má své slavnostní přestřižení pásky, sejdou se významní hosté a pronesou několik slov k dokončenému dílu. I kostely mají své „uvedení do provozu,” správně řečeno, zasvěcení. Z historie víme, že stavba kostela byla prestižní záležitostí. Většinou chrámy nestavěla církev, ale například panovník nebo různé spolky, cechy, později sdružení, organizace atp. Proto otevření nově postaveného kostela znamenalo velký svátek pro křesťany, ale i pro všechny obyvatele obce či města. Kostel, chrám, dům Boží, nám připomíná, že svůj život nemusíme žít jen jako těžký, uspěchaný, nejistý a třeba i nudný. V kostele – v místě, kde se pravidelně setkáváme jako rodina Božích dětí – nacházíme povzbuzení, odpočinek, čerpáme nové síly. Zdrojem tohoto duchovního občerstvení je pro nás sám Bůh. On je ten, kdo nás spojuje, kdo někdy spojuje nespojitelné… Podobně jako doma, u rodičů, se scházejí rozhádaní sourozenci… Spojuje je domov, z něhož oba vyšli, jsou tedy stejné lidské důstojnosti. Takovému Bohu, tvůrci pokoje, patří i stavba, která má na jeho lásku poukazovat. Znamená to, že kostel je stavba zasvěcená Někomu, je tedy posvěcena k určitému účelu. Proto posvícení (posvěcení). Posvícení je tedy příležitostí, jak se setkat, potěšit a poděkovat za život a za místa, kde žijeme.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha