Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes odpoledne se koná Pouť smíření u příležitosti výročí bitvy na Bílé Hoře. Zvou sestry benediktinky. Začátek je u Kříže smíření v 16.20 v aleji Českých exulantů, následuje cesta k bělohorskému kostelu a ekumenická modlitba, naváže setkání u svařeného vína. 

Zveme všechny seniory na pravidelné odpolední mše svaté vždy v úterý od 15.00. První tato mše svatá bude už v tomto týdnu 7. listopadu 2023. 

Úterý: setkání nad Biblí v 19.00 ve Vojtěšce, tentokráte na téma: „Svatost je naše poslání.“

Čtvrtek: svátek Posvěcení lateránské baziliky, katedrály římského biskupa. Večerní mše svatá za papeže Františka. 

Pátek: památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.

Sobota: svátek sv. Martina, biskupa.

Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřena na rodiny s dětmi.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha