Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Anežky České, panny. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít pomoci s údržbou kostela.

Úterý: zveme všechny seniory na pravidelné odpolední mše svaté vždy v úterý od 15.00.

Čtvrtek: památka sv. Gertrudy, panny. V tento den nebude na Bílé Hoře mše svatá v 17.00, ale pohřební mše svatá ve 14.00.

Pátek: památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. Státní svátek – večerní mše svatá na poděkování za dar svobody a za naši zemi. 

V neděli 26. listopadu 2023 je slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle liturgického roku. Při mši svaté v 9.00 je připravena katecheze pro děti. Ve farnosti vzniká nové společenství zaměřené na intenzivnější prožívání víry a budování nových přátelství. Zváni jsou všichni ve věku přibližně 20 – 35let. Pokud s ohledem na věk váháte, klidně přijďte se osobně domluvit. Srdečně zveme všechny zájemce o pravidelné setkávání na úvodní večer právě v neděli na slavnost Krista Krále v 19.00 ve Vojtěšce. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha