Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnešním dnem začíná Týden modliteb za mládež, je to zároveň týden přípravy na slavnost Ježíše Krista Krále (38. světový den mládeže). Letošní motto: „Radujte se v naději“ (Řím 12,12). Během celého týdne se budeme modlit jak při liturgii, tak i doma, v rodinách… 

Úterý: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. Odpoledne v 15.00 mše svatá pro seniory.

Středa: památka sv. Cecílie, panny a mučednice, patrony liturgické hudby. Večerní mše svatá za všechny, kdo se starají o společný zpěv a hudbu v kostele.

Čtvrtek: památka sv. Kolumbána, opata.

Pátek: památka sv. Ondřeje Dunc Laca, kněze, a druhů vietnamských mučedníků. 

Neděle: slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle liturgického roku. Při všech bohoslužbách bude vyhlášena adventní příprava v naší farnosti, protože nás čeká letos nejkratší Advent, začínáme tedy už příští neděli. Při mši svaté v 9.00 je připravena katecheze pro děti.

V sobotu 2. prosince 2023 večerní mší svatou v 18.00 vstoupíme do nového liturgického roku slavností světla – lucernaria a požehnáme náš společný adventní věnec.

V neděli 3. prosince 2023 při všech bohoslužbách můžete přinášet své adventní věnce k požehnání. 

Ve farnosti vzniká nové společenství zaměřené na intenzivnější prožívání víry a budování nových přátelství. Zváni jsou všichni ve věku přibližně 20 – 35let. Pokud s ohledem na věk váháte, klidně přijďte se osobně domluvit. Srdečně zveme všechny zájemce o pravidelné setkávání na úvodní večer právě příští neděli na slavnost Krista Krále v 19.00 ve Vojtěšce. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha