Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Srdečně zveme všechny, kteří hledají možnost intenzivnějšího prožívání víry a nová přátelství. První setkání proběhne v neděli 26. 11. 2023 od 19 hodin v pavilonu Vojtěška.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha