Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pouť smíření k výročí bitvy na Bílé Hoře v neděli 5. listopadu 2023, v 16.20 ekumenické setkání u Kříže smíření v aleji Českých exulantů. Následuje pouť (cesta) ke kostelu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha