Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ve farnosti vzniká nové společenství pro všechny ve věku 20 – 35let. Srdečně zveme zájemce o pravidelné setkávání, úvodní večer dnes v19.00 ve Vojtěšce. 

Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela, děkujeme vám, kdo se zapojíte a zapojujete.

Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory.

Středa: Červená středa – ekumenický den modliteb za pronásledované křesťany. Vzpomeňme v modlitbě a třeba i rozsvícením červeného světla za okny našich domovů.

Čtvrtek: svátek sv. Ondřeje, apoštola.

Pátek: první v měsíci, po večerní mši svaté v kostele příležitost k eucharistické adoraci, ztišení a osobní modlitbě. V 19.45 se modlíme společně breviář, ve 20.30 závěrečné požehnání. 

Sobota: večerní mší svatou v 18.00 otevíráme nový liturgický rok slavností světla – lucernaria a požehnáme náš společný adventní věnec.

Neděle: I. neděle adventní – Nový liturgický rok. Při mši svaté v 9.00 udělování svátosti křtu. Při všech bohoslužbách můžete přinášet své adventní věnce k požehnání, klademe je k ambonu – oltáři slova. 

V úterý 5. prosince 2023: v 19.00 zveme do Vojtěšky na další setkání nad Biblí, téma: Jsme vykoupení? 

Ve středu 6. prosince 2023: v 16.00 v bazilice setkání se sv. Mikulášem, důležité informace pro rodiče jsou na obvyklých místech.

V neděli 10. prosince 2023: v 19.45 v bazilice modlitba v duchu komunity Taizé. 

Dnes vyhlašujeme naši letošní farní adventní přípravu. Hlavním tématem bude setkání/setkávání. Setkávání dětí, dospělých a seniorů u adventního věnce. Udělejme si čas na společné setkání doma při adventním věnci. Pomáhat nám v tom bude adventní kalendář, který se nazývá: Naomi a její vánoční příběh. Každý den si můžeme společně přečíst část příběhu o Naomi a ostatních dětech, které zažily narození Ježíše a jeho život, a slyší od starších, co Ježíšův příchod znamená. Kalendář má 24. barevných obrázků a omalovánek, které si můžeme postupně každý den vystříhat a pokládat kolem svého adventního věnce. To vše se svými blízkými, nebo – pokud jsme sami – s vědomím, že máme rodinu – farnost. A také můžeme tyto vystřižené tzv. korálky nosit i do kostela a klást do košíku u domečku, každou neděli z těchto korálků budeme tvořit náš společný adventní věnec. Proto si můžete odnést domů kalendáře dva. Kalendář je k dostání u domečku a stojí 60Kč. Peníze, prosíme, dávejte do pokladniček vzadu v kostele. Pokud můžete dát větší obnos, pomůžete tak těm, kteří za kalendář zaplatit nemohou. Do příští neděle přinesme první tři korálky. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha