Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nazývá se Radostná („Gaudete,“ „radujte se“). Jistá změna, zvolnění? Těžko říct, je totiž nejkratší Advent, asi spíš odpočítáváme dny do Vánoc. Třetí týden signalizuje červánky oné očekávané radosti světla. Ať je časem vyhlížení malého obyčejného a přitom neobyčejného Dítěte… 

Zaraduje se vyprahlá step, zajásá a vykvete poušť (Izaiáš 35, 1)