Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: odpoledne v 15.00 mše svatá pro seniory, večer z důvodu nemoci se ruší setkání nad Biblí. Děkujeme za pochopení.

Středa: v 16.00 v bazilice setkání se sv. Mikulášem, důležité informace pro rodiče jsou na obvyklých místech.

Čtvrtek: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

Pátek: slavnost Panny Marie uchráněné od dědičného hříchu. Tzv. doporučený svátek, pokud můžeme, máme společně slavit eucharistii.

Neděle: mše svatá v 9.00 pro rodiny s dětmi; v 19.45 v bazilice modlitba v duchu komunity Taizé.

V neděli 17. prosince 2023 po mši svaté v 9.00 prodej výrobků z chráněných dílen Domova svaté Rodiny.

Naše letošní farní adventní příprava se nese v duchu setkávání. Setkávání doma při adventním věnci. Pomáhá nám v tom adventní kalendář, který se nazývá: Naomi a její vánoční příběh. Každý den si můžeme společně přečíst část příběhu o Naomi a ostatních dětech, které zažily narození Ježíše a jeho život, a slyší od starších, co Ježíšův příchod znamená. Kalendář má 24. barevných obrázků a omalovánek, které si můžeme postupně každý den vystříhat a pokládat kolem svého adventního věnce. To vše se svými blízkými, nebo – pokud jsme sami – s vědomím, že máme rodinu – farnost. A také můžeme tyto vystřižené tzv. korálky nosit i do kostela a klást do košíku u domečku, každou neděli z těchto korálků budeme tvořit náš společný adventní věnec. Proto si můžete odnést domů kalendáře dva. Kalendář je k dostání u domečku a stojí 60Kč. Peníze, prosíme, dávejte do pokladniček vzadu v kostele. Pokud můžete dát větší obnos, pomůžete tak těm, kteří za kalendář zaplatit nemohou. Do příští neděle přinesme 4. – 10. korálek. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha