Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle se nazývá „Gaudete“ – „radujte se,“ …Pán je blízko (srov. Flp 4,4n).

17. prosincem vstupujeme do druhé poloviny doby adventní zaměřené na první příchod Ježíše Krista. Po mši svaté v 9.00 bude možno zakoupit výrobky z terapeutických dílen Domova svaté Rodiny na Petřinách a v Liboci. 

Ještě v posledním adventním týdnu zpíváme vždy v 7.00 při mši svaté staročeské roráty.

V úterý v 19.00 v bazilice se koná předvánoční koncert studentského pěveckého sboru Josef (písně adventní, mariánské, Taizé atp.). 

Na Štědrý den, tedy letos o IV. neděli adventní, budou dopolední nedělní bohoslužby jako obvykle. Pořad Vánočních bohoslužeb zůstává v tradiční podobě vyjma Silvestra, který také připadá na neděli. Dopoledne slavíme svátek Svaté rodiny s obnovou manželských slibů, odpoledne zveme v 16.00 k modlitbě Večerních chval – nešpor, setrváme chvíli v eucharistické adoraci a zazpíváme Te Deum (poděkování za uplynulý rok). Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby zazní 27. 12. 2023 při mši svaté v 18.00.

Přes svátky otevíráme kostel veřejnosti, prosíme o pomoc s dozorem v bazilice. Je možno se zapsat on-line do tabulky na www stránkách farnosti, nebo v sakristii do tištěného rozpisu. Děkujeme za pomoc! Na všechny dobrovolníky vzpomeneme při mši svaté 6. ledna 2024 v 18.00.  

Probíhá adventní charitativní sbírka pro lidi bez domova ve spolupráci s komunitou St´Egidio. Teplé oblečení: ponožky, čepice, rukavice, šály dávejme do papírové krabice vzadu pod stoly. Do 20. prosince, kdy sbírka končí, můžete nosit ještě i cukroví, které bude při vánočním obědě pro potřebné v arcibiskupském paláci.   

Je před námi poslední čtvrtina naší adventní přípravy. Od 18. do 24. prosince pokračujeme v četbě příběhů podle adventního kalendáře časopisu Duha. Zbývá nám tedy dozdobit i poslední část našeho adventního věnce. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha