Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pořad Vánočních bohoslužeb zůstává v tradiční podobě. Veškeré informace včetně otevírací doby baziliky najdete na obvyklých místech. Vzadu na stolech je k dispozici tištěný program. Půlnoční mše svatá ve 24.00 s lidovým zpěvem koled. 

Středa: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty. Při večerní mši svaté v 18.00 zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

Sobota: večerní mše svatá s obnovou manželských slibů, již ze svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

Neděle: dopoledne slavíme svátek Svaté rodiny, bohoslužby s obnovou manželských slibů. V 16.00 poděkujeme za uplynulý občanský rok modlitbou Večerních chval – nešpor, setrváme chvíli v eucharistické adoraci a zazpíváme Te Deum.

Přes svátky otevíráme kostel veřejnosti, prosíme o pomoc s dozorem v bazilice. Je možno se zapsat on-line do tabulky na www stránkách farnosti, nebo v sakristii do tištěného rozpisu. Děkujeme za pomoc! Na všechny dobrovolníky vzpomeneme při mši svaté 6. ledna 2024 v 18.00. 

Ve čtvrtek 4. ledna 2024 v 19.00 zde v bazilice bude již tradiční Novoroční koncert pěveckého a flétnového sboru ZŠ Marjánka, na varhany hraje Marek Čihař.

V sobotu 6. ledna 2024 slavnost Zjevení Páně. Před večerní mší svatou zveme na Tříkrálový průvod, začátek v 17.30 u hlavní brány kláštera. O prvním lednovém víkendu se koná charitativní Tříkrálová sbírka. 

Děkujeme všem, kdo jste přispěli do adventní charitativní sbírky pro lidi bez domova, zástupci komunity St´Egidio s poděkováním převzali a odvezli shromážděné oblečení v pátek večer.