Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí farníci, přátelé, 

bezbariérový přístup do baziliky se řeší už více než deset let. Jsme Národní kulturní památka, je tedy třeba na vše získat povolení. To jsme již po dlouhých peripetiích získali, ale na větší a v budoucnu propracované definitivní řešení. Jeho realizaci dnes brání nutná rekonstrukce podloží baziliky, která nás čeká nejspíše v r. 2025. Abychom tedy nestavěli zbytečně, ke vchodu do baziliky povede nyní pouze provizorní dřevěný nájezd se zábradlím a protiskluzovým pryžovým povrchem.

V posledních měsících přibývá při nedělní mši svaté v 9.00 bratří a sester na invalidním vozíku, což snad svědčí o jisté otevřenosti společenství. Kéž tomu tak je i nadále, kéž si dovedeme všímat svého okolí a být k sobě navzájem ohleduplnější.

Požehnaný čas adventní 2023

P. Václav