Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

31. prosince 2023

Dopoledne slavíme liturgicky svátek Svaté rodiny, bohoslužby s obnovou manželských slibů. V 16.00 poděkujeme za uplynulý občanský rok modlitbou Večerních chval – nešpor, setrváme chvíli v eucharistické adoraci a zazpíváme Te Deum. Mše svatá na Bílé Hoře je dnes v 17.00.

Pondělí: slavnost Matky Boží Panny Marie, Oktáv vánoční. Mše svaté v 8.00, 10.00 a 18.00. Na Bílé hoře v 11.00. Novoroční ekumenická bohoslužba se bude konat v 18.00 ve sboru CČSH v Praze na Vinohradech. Bohoslužba bude věnována připomínce obětí útoku na FF UK.

Úterý: odpoledne v 15.00 novoroční mše svatá pro seniory. 

Čtvrtek: v 19.00 zde v bazilice bude již tradiční Novoroční koncert pěveckého a flétnového sboru ZŠ Marjánka, na varhany hraje Marek Čihař.

Sobota: slavnost Zjevení Páně. Mše svatá s žehnáním vody, křídy, kadidla (případně zlata) v 7.00 a v 18.00. Před večerní mší svatou zveme na Tříkrálový průvod, začátek v 17.30 u hlavní brány kláštera. O prvním lednovém víkendu vykonáme v naší farnosti Tříkrálovou sbírku. Na Bílé Hoře mše svatá v 11.00.

Neděle: svátek Křtu Páně. Mše svatá v 9.00 pro rodiny s dětmi.

V úterý 9. ledna 2024 zveme na setkání nad Biblí, v 19.00 ve Vojtěšce se opět zamyslíme nad svatostí jako naším povoláním.

Na neděli 14. ledna 2024 připadá Výročí posvěcení našeho kláštera. Připomeneme si při mši svaté v 9.00.

Děkujeme všem, kdo jste přispěli do adventní charitativní sbírky pro lidi bez domova, zástupci komunity St´Egidio s poděkováním převzali a odvezli shromážděné oblečení.