Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Celý Advent jsme čekali, trpělivě, radostně, s nadějí… (?) Nastal nový čas. Projevil se Bůh, slovo naplněné, skutkem, na němž stojí kultura dvou tisíc let křesťanské Evropy. Pokud jsme opravdu trpělivě čekali až do dnešní Noci, pak radost z daru Narozeného je úchvatná…

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. (list Titovi 2, 11)