Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle Božího slova

Úterý: odpoledne v 15.00 mše svatá pro seniory.

Středa: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Čtvrtek: svátek Obrácení sv. Pavla. Závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Pátek: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřena na rodiny s dětmi s bude živě přenášena. 

V pátek 2. února 2024: svátek Uvedení Páně do chrámu. Den modliteb za osoby zasvěceného života. 

Děkujme všem, kdo jste jakkoli podpořili Tříkrálovou sbírku, za vaši štědrost, a zvláště našim farníkům, kteří sbírku připravili a uskutečnili.

Obnovili jsme sbírku vosku na tzv. zákopové svíčky pro Ukrajinu. Dosavadní zásoby z ČR jsou vyčerpány, je tedy třeba pokračovat v pomoci, protože tato země zápasí i za naši svobodu. Sbíráme pouze vosk, jak jsme zvyklí do krabice vzadu v kostele pod stoly. Děkujeme.