Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Na Hromnice o hodinu více.“ Přibývá světla. Jako nám v Adventu světla naděje přibývalo, tak nyní, ať nám s přibývajícími dny světla naděje neubývá.

Pán je světlo národů. (srov. Lk 2, 32)