Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V naší farnosti jsme letos přispěli částkou 89.422 Kč*. Z této částky získáme zpět 65 %, z nichž podpoříme Domov sv. Karla Boromejského v Praze – Řepích, který poskytuje služby pro seniory. Zbylé peníze jsou určeny na velké diecézní projekty či poputují do krizového fondu, ze kterého jsou uvolňovány např. při mimořádných událostech. Více si můžete přečíst zde. Děkuje všem dárcům!

* V loňském roce se u nás vybralo 56 547 Kč.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha