Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

I letos se můžeme zapojit do Tříkrálové sbírky. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať:-)!

Jakým způsobem se mohu zapojit?

  • přispět do zapečetěné kasičky Tříkrálové sbírky u nás v kostele:

v sobotu 6. 1. na závěr Tříkrálového průvodu a po skončení mše sv. v kostele

v neděli 7. 1. po všech bohoslužbách v Břevnově (v kostele a před kostelem)

  • Tento příspěvek lze provést i prostřednictvím naskenování QR kódu přiděleného naší farní charitě do bankovní mobilní aplikace: 
  • poslat dar prostřednictvím Online koledy (tj. zasláním bezhotovostního příspěvku do sbírky bankovním převodem skrze formulář na webových stránkách Tříkrálové sbírky)
  • zaslat dárcovskou sms během tradičního Tříkrálového koncertu vysílaného ČT (viz níže)

Jak se vybrané peníze rozdělí a využijí? 

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Z částky vybrané v naší farnosti získáme zpět 65 %, z nichž podpoříme Domov sv. Karla Boromejského – služby pro seniory. Zbytek peněz je určen na velké diecézní projekty či putují do krizového fondu, ze kterého jsou uvolňovány např. při mimořádných událostech. Více si můžete přečíst zde.

Tříkrálový koncert na ČT1 – neděle 7. 1. 2024 od 18 hodin

Jako poděkování všem koledníkům, partnerům, dárcům a příznivcům odvysílá Česká televize již tradiční Tříkrálový koncert.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha