Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Staňme se poutníky a putujme spolu s mudrci a pastýři do Betléma! Zveme na Tříkrálový průvod se zpěvy koled, který se uskuteční v sobotu 6. ledna 2024 před večerní mší svatou. Sraz v 17:30DOMEČKU V KOSTELE. Nezapomeňte s sebou lucerničky nebo baterky, abyste viděli do zpěvníčků! Pastýři a ovečky v kostýmech vítáni! Na závěr se připojíme k Tříkrálové sbírce.