Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Únorového setkání s uskuteční v úterý 6.2. 2024 od 19 hodin ve Vojtěšce. Dokončíme téma „Povolání ke svatosti”, tentokrát podle novozákonních epištol.

Setkáním provází Mgr. Simona Skřivánková.