Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Únorového setkání s uskuteční v úterý 6.2. 2024 od 19 hodin ve Vojtěšce. Dokončíme téma „Povolání ke svatosti”, tentokrát podle novozákonních epištol.

Setkáním provází Mgr. Simona Skřivánková. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2024/2025

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2024/2025

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha