Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Úterý: památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků. Odpoledne mše svatá pro seniory. Večer v 19.00 setkání nad Biblí ve Vojtěšce.

Sobota: svátek sv. Scholastiky, panny, sestry sv. Benedikta. Jedná se o svátek našich sester benediktinek. V 17.00 se koná mše svatá v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě, při bývalém klášteře benediktinek. V 18.00 proběhne v Mladotově domě prezentace nové knihy Karla Pacovského o benediktinkách doby předhusitské.

Neděle: Světový den nemocných, poslední neděle liturgického mezidobí. Při všech bohoslužbách bude možnost přistoupit ke svátosti nemocných, která je určena zvláště seniorům a všem před vážným lékařským zákrokem. Je vhodné tuto svátost spojit také se svátostí smíření. 

14. února 2024 je Popeleční středa, začíná doba postní. Mše svaté s udílením popelce budou u sv. Markéty v 7.00, 16.00 a 18.00. Přinášejte ratolesti z loňské Květné neděle, abychom mohli připravit popelec. 

O první neděli postní 18. února 2024 budou při mši svaté v 9.00 přijati mezi čekatele křtu tři katechumenky a jeden katechumen z naší farnosti.

V době postní se budeme opět společně připravovat na Velikonoce.  Tématem letošní přípravy bude Poušť – pozvěme Ježíše do našich pouští – modlitba, ticho, adorace, poušť… a naše lidské smysly. Letošní příprava s větším důrazem na postní páteční adorace, protože papež František vyhlásil Rok modlitby (před Svatým rokem 2025). Bližší informace příští neděli.

Již známe výsledky Tříkrálové sbírky. V naší farnosti jsme letos přispěli částkou 89.422Kč. Z toho získáme zpět 65%, kterými podpoříme Domov sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích. Zbylé finance jsou určeny na velké projekty Arcidiecézní charity, nebo poputují do krizového fondu určeného pro mimořádné události. Děkujeme všem dárcům i organizátorům sbírky.