Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid našeho kostela.

Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory.

Popeleční středa – den přísného půstu od masa a zároveň újmy v jídle, to vše jako prvek solidarity s trpícími, naše symbolické vyjití na poušť. Půst je třeba brát s rozvahou – těžce nemocní, těžce pracující a jiný podobný vážný důvod od přísného půstu osvobozuje. Mše svaté v 7.00, 16.00 a v 18.00.

Pátek: v 17.15 modlitba křížové cesty, ve 20.00 postní páteční adorace.

Neděle: mše svatá v 7.30 bude živě přenášena, odkaz na našich internetových stránkách. Mše svatá v 9.00 s přijetím katechumenek a katechumena mezi čekatele křtu.

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. Je to modlitba vedená laiky, můžete se hlásit od Popeleční středy v sakristii a zapsat se do rozpisu. 

V době postní se budeme opět společně připravovat na Velikonoce. Tématem letošní přípravy:                           „Poušť – pozvěme Ježíše do našich pouští“ – naše lidské smysly a modlitba, ticho, adorace, poušť… Letošní příprava bude s větším důrazem na postní páteční adorace, protože papež František vyhlásil Rok modlitby (před jubilejním Svatým rokem 2025). Celý Půst bude mít mimo nedělí rytmus pátečních večerů. Vydat se do kostela v pátek večer, zažít zimu, prožít ticho, být sám se sebou, být s druhými… to vše může pro nás představovat pomyslnou „poušť.“ Ale Ježíš jde před námi. Každý pátek budeme na základě evangelia prosit o uzdravení/obnovu našich smyslů. Téma prvního postního pátku jsou „OČI“ (náš zrak). Evangelium o slepém žebráku Bartimaiovi. Slepý nic nevidí, ale prosí „vnitřním zrakem.“ Ježíš reaguje. Zamýšlíme se nad obnovou, nebo kvalitou našeho zraku, co je třeba vidět, co ne? Kam směřuje náš pohled, vidím jen sebe, vidím i druhé…? Každý postní týden můžeme psát na papír naše prosby, díky, radosti, bolesti… a vkládat je do schránky u kříže v bazilice. Schránka bude při páteční adoraci donesena na oltář…

Příprava má část i pro děti, nazývá se: „Všichni jsme jedno tělo“ – to, že patříme k sobě, vnímáme i skrze naše smysly. U kříže jsou připraveny postní kalendáře, podle nichž je možno s veškerým návodem a úkoly putovat dobou postní. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha