Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Poušť – pozvěme Ježíše do našich pouští“ – naše lidské smysly a modlitba, ticho, adorace, poušť… Letošní příprava bude s větším důrazem na postní páteční adorace, protože papež František vyhlásil Rok modlitby (před jubilejním Svatým rokem 2025). Celý Půst bude mít mimo nedělí rytmus pátečních večerů. Vydat se do kostela v pátek večer, zažít zimu, prožít ticho, být sám se sebou, být s druhými… to vše může pro nás představovat pomyslnou „poušť.“ Ale Ježíš jde před námi. Každý pátek budeme na základě evangelia prosit o uzdravení/obnovu našich smyslů. Téma prvního postního pátku jsou „OČI“ (náš zrak). Evangelium o slepém žebráku Bartimaiovi. Slepý nic nevidí, ale prosí „vnitřním zrakem.“ Ježíš reaguje. Zamýšlíme se nad obnovou, nebo kvalitou našeho zraku, co je třeba vidět, co ne? Kam směřuje náš pohled, vidím jen sebe, vidím i druhé…? Každý postní týden můžeme psát na papír naše prosby, díky, radosti, bolesti… a vkládat je do schránky u kříže v bazilice. Schránka bude při páteční adoraci donesena na oltář…

Příprava má část i pro děti, nazývá se: „Všichni jsme jedno tělo“ – to, že patříme k sobě, vnímáme i skrze naše smysly. U kříže jsou připraveny postní kalendáře, podle nichž je možno s veškerým návodem a úkoly putovat dobou postní.