Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek 16. února 2024 se koná v 18.00 v bazilice sv. Markéty mše svatá za zemřelého prof. Jana Sokola, našeho farníka, v den 3. výročí úmrtí.