Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nemoc nemůžeme považovat za Boží trest, ale skrze víru v ní vidět účast na díle Ježíše Krista, trpícího a vítězného. A právě pro realitu Ježíšova vítězství nad smrtí máme sílu nemoc nést a unést.

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Matouš 11, 28 – 30)