Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na další společn setkání nad Biblí – v úterý 2. 4. 2024 od 19 hodin v pavilonu Vojtěška. 

Téma: Povolání k modlitbě. Papež František vyhlásil letošní rok 2024 Rokem modlitby.Zve nás, abychom znovuobjevovali velkou hodnotu a absolutní potřebu modlitby v našem životě. 

Vlastní Bible vítána:-)!

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha