Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zítra vstupujeme do tzv. oktávu velikonočního, po celý týden zní Gloria, protože žijeme den vzkříšeného Pána. Velikonoce jsou celý týden!

Pondělí velikonoční: pořad bohoslužeb jako v neděli, mše svatá v 9.00 zaměřena na rodiny s dětmi.

Úterý velikonoční: v 15.00 mše svatá pro seniory. V 19.00 zveme na další setkání nad Biblí ve Vojtěšce, téma: „Povolání k modlitbě.“

Neděle oktávu velikonočního: mše svatá v 7.30 bude živě přenášena, mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu.

V pondělí 8. dubna 2024 bude slavnost Zvěstování Páně.

V úterý 9. dubna 2024 v 19.00 se koná Jarní koncert v Terezánském sále v rámci cyklu Břevnovská nocturna.

V sobotu 13. dubna 2024 v 19.30 se zde v bazilice koná varhanní koncert s přizvanými pěveckými sbory. Na varhany hraje Šimon Marušiak, který vede u nás scholu při modlitbách Taizé. 

V neděli 14. dubna 2024 při mši svaté v 9.00 poděkuje za dar kněžství P. Cyril a za dar života P. Bruno. Prosíme o donesení občerstvení na agapé po mši svaté.

V sobotu 23. března 2024 se konalo rozloučení s mladým tatínkem pěti dětí, slavili u nás svatbu a křty dětí. Na našich internet. stránkách je odkaz na finanční sbírku pro pozůstalou rodinu. V naší farnosti chceme na ně pamatovat i za několik měsíců, kdy první vlna pomoci opadne. Děkujeme. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha