Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Bazilika je v uvedených dnech otevřena

ke slavení liturgie a k tiché osobní modlitbě,

nikoli za účelem prohlídky kostela.

neděle 24. března – Květná neděle

7.30      mše svatá v bazilice – s žehnáním ratolestí

9.00      mše svatá v bazilice – s žehnáním ratolestí

11.00     mše svatá na Bílé Hoře

18.00     mše svatá v bazilice

úterý 26. března – úterý Svatého týdne

7.00      mše svatá v bazilice

18.00     mše svatá v bazilice s udělováním oleje

katechumenů čtyřem čekatelům iniciačních svátostí

čtvrtek 28. března – Zelený čtvrtek

Ranní bohoslužba v bazilice nebude.

(Mše ke svěcení olejů se koná jen v katedrálách.)

Bazilika je po celý den uzavřena, v tento den se nezpovídá.

17.00     mše svatá na Bílé Hoře na památku Večeře Páně

18.00     mše svatá v bazilice na památku Večeře Páně

V bazilice je možnost soukromé adorace do 24.00.

pátek 29. března – Velký pátek (den přísného postu)

V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 21.00.

       15.00     velkopáteční obřady v bazilice

17.00    bohoslužba slova na Bílé Hoře

      19.00     denní modlitba církve v bazilice

– modlitba se čtením Bílé soboty

V tento den se nezpovídá.

sobota 30. března – Bílá sobota

V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 12.00.

       18.30     velikonoční vigilie na Bílé Hoře

20.30    velikonoční vigilie v bazilice s udělováním

iniciačních svátostí čtyřem katechumenům

V tento den se nezpovídá.

neděle 31. března – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

       8.00      mše svatá v bazilice – s žehnáním pokrmů

       10.00     mše svatá v bazilice – s žehnáním pokrmů

11.00     mše svatá na Bílé Hoře

      18.00     mše svatá v bazilice

V tento den se nezpovídá.

pondělí 1. dubna – Velikonoční pondělí

7.30      mše svatá v bazilice

9.00      mše svatá v bazilice zaměřená na děti

11.00     mše svatá na Bílé Hoře

18.00     mše svatá v bazilice

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha