Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost Zvěstování Páně. Mše svaté v obvyklé časy.

Úterý: v 15.00 mše svatá pro seniory. V 19.00 se koná Jarní koncert v Terezánském sále v rámci cyklu Břevnovská nocturna.

Čtvrtek: památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka.

Sobota: v 19.30 se zde v bazilice varhanní koncert s přizvanými pěveckými sbory. Na varhany hraje Šimon Marušiak, který vede u nás scholu při modlitbách Taizé. 

Neděle: při mši svaté v 9.00 poděkuje za dar kněžství P. Cyril a za dar života P. Bruno. Prosíme o donesení občerstvení na agapé po mši svaté.

V neděli 21. dubna 2024 při mši svaté v 9.00 katecheze pro děti.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha