Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve. Zveme k večerní modlitbě v duchu komunity Taizé, v 19.45 v bazilice.

Úterý: v 15.00 obvyklá mše svatá pro seniory.

Středa: památka sv. Josefa, Dělníka.

Pátek: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů. Večerní mše svatá za + P. Františka Jedličku, správce naší farnosti v letech 1950 – 1984. Mše svatá bude při příležitosti 40. výročí úmrtí. 

Sobota: na Svaté Hoře se koná arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Podrobnosti jsou na našich informačních místech.

Neděle: Den modliteb za pronásledované křesťany. Při mši svaté v 9.00 přijme 13 dětí naší farnosti poprvé svátost Eucharistie.

V úterý 7. května 2024 zveme na další setkání nad Biblí, v 19.00 ve Vojtěšce.

Ve středu 8. května 2024 se koná tradiční farní pouť. Letos do kostela sv. Petra a Pavla v Litni u Karlštejna. Obvyklý přehled putovních tras a spojení máme na našich informačních místech. Bližší informace ohledně následného agapé po poutní mši svaté budou příští neděli. 

Ve čtvrtek 9. května 2024 bude slavnost Nanebevstoupení Páně, vstoupíme do závěrečné části doby velikonoční s přípravou na Letnice.

Minulou neděli jsme vybírali na nové digitální varhany do přízemí baziliky, v hotovosti se vybralo 27.200Kč. Děkujeme všem dárcům za jakýkoli příspěvek! Veškeré podrobnosti o tom, jaké varhany a proč kupujeme, kolik stojí, jak přispět (včetně daňového zvýhodnění), tyto a další informace jsou na našich informačních místech. Příští kostelní sbírka se bude konat v neděli 12. května 2024.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha