Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na poslední letošní Setkání nad Biblí – v úterý 4. 6. 2024 od 19:00 ve Vojtěšce. Tématem bude Ježíšova modlitba.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha