Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Mše svatá v 9.00 zaměřena na děti, kterou začíná Misijní neděle naší farnosti. Zveme na celodenní program našich skautských oddílů s názvem: „Na světě nejsme sami.“ Letos opět chceme pomoci stacionáři ve středoafrickém Bozoum prostřednictvím sdružení Siriri. 

Úterý: mše svatá pro seniory v 15.00, po mši svaté naposledy v měsíci květnu zpíváme litanie k Panně Marii.

Čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté v 7.00 a v 18.00.

Pátek: svátek Navštívení Panny Marie.

V úterý 4. června 2024 v 19.00 ve Vojtěšce zveme na další setkání nad Biblí, téma: Ježíšova modlitba.

V pátek 7. června 2024 proběhne další ročník misijní akce Noc kostelů. I my otevíráme kostel, bude třeba zajistit dohled nad přicházejícími poutníky. Prosíme tedy o pomoc dobrovolníky, kteří se mohou hlásit přes internet na farních stránkách, nebo v sakristii. Děkujeme. 

Sbírka na nové digitální varhany do přízemí baziliky. Minulou neděli jsme vybrali 21 300Kč. Děkujeme všem dárcům za jakýkoli příspěvek! Veškeré další podrobnosti na našich informačních místech.

Zveme na letní prázdninovou cestu do bavorského benediktinského kláštera v Rohru u příležitosti tamního Česko-německého dne setkání a 25. výročí smrti opata Anastáze Opaska, které připadá na letošní srpen, jakož i po stopách sv. Vintíře. Termín: 2. – 4. srpna 2024. Program: Řezno (sv. Wolfgang a založení pražské diecéze), klášter Rohr (místo usídlení sudetoněmeckých benediktinů z Broumova a exilový domov i místo úmrtí opata Anastáze Opaska), Walhallu, ale také klášter Niederalteich (vstup sv. Vintíře do benediktinského řádu) a Rinchnach (bývalý benediktinský klášter založený Vintířem). Cesta stojí 3.990 Kč za osobu a pořádá ji CK Křížek ve spolupráci se Sdružením Ackermann-Gemeinde.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha