Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ

V dnešní den přijmou v katedrále čtyři biřmovanci z naší farnosti svátost křesťanské dospělosti z rukou arcibiskupa Jana. Mysleme na ně a jejich rodiny v modlitbě. 

Pondělí: památka Panny Marie, Matky církve. Po mši svaté následuje úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít. 

Ćtvrtek: svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného velekněze. V 16.00 zde bude slavit KTF UK zakončení akademického roku – Te Deum. Eucharistii bude předsedat litoměřický biskup Mons. Stanislav Přibyl. 

Sobota: památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve.

Neděle: Slavnost Nejsvětější Trojice. Mše svatá v 9.00 zaměřena na děti, kterou začíná Misijní neděle naší farnosti. Zveme na celodenní program našich skautských oddílů s názvem: „Na světě nejsme sami.“ Letos opět chceme pomoci stacionáři ve středoafrickém Bozoum prostřednictvím sdružení Siriri. Po mši svaté následuje agapé už v rámci dobročinného jarmarku, opět prosíme o napečení zákusků k čaji a kávě. Děkujeme. 

Probíhá sbírka na nové digitální varhany do přízemí baziliky. Minulou neděli jsme vybrali 21 300Kč. Po mimořádném daru jednoho farníka z Bílé Hory je nyní na účtu sbírky částka 169 433Kč. Děkujeme všem dárcům za jakýkoli příspěvek! V kupní smlouvě varhan stojí termín dodání konec tohoto měsíce. Veškeré další podrobnosti na našich informačních místech.

Zveme na letní prázdninovou cestu do bavorského benediktinského kláštera v Rohru u příležitosti tamního Česko-německého dne setkání a 25. výročí smrti opata Anastáze Opaska, které připadá na letošní srpen, jakož i po stopách sv. Vintíře. Termín: 2. – 4. srpna 2024. Program: Řezno (sv. Wolfgang a založení pražské diecéze), klášter Rohr (místo usídlení sudetoněmeckých benediktinů z Broumova a exilový domov i místo úmrtí opata Anastáze Opaska), Walhallu, ale také klášter Niederalteich (vstup sv. Vintíře do benediktinského řádu) a Rinchnach (bývalý benediktinský klášter založený Vintířem). Cesta stojí 3.990 Kč za osobu a pořádá ji CK Křížek ve spolupráci se Sdružením Ackermann-Gemeinde.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha