Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za pronásledované křesťany. Při mši svaté v 9.00 přijme 13 dětí naší farnosti poprvé svátost Eucharistie. Mysleme na ně a jejich rodiny v modlitbě. 

Pondělí: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.

Úterý: mše svatá pro seniory v 15.00. Po mši svaté modlitba litanií k Panně Marii. Zveme na další setkání nad Biblí v 19.00 ve Vojtěšce.

Středa: koná se tradiční farní pouť, protože je volný den. Letos do kostela sv. Petra a Pavla v Litni u Karlštejna kde budeme slavit mši svatou ve 12.30. Za příznivého počasí bude následovat agapé při otevřeném ohni nedaleko kostela, cca 5min. chůze. To vše s povolením místní samosprávy. Tedy jako vždy občerstvení s sebou. Obvyklý přehled putovních tras a spojení máme na našich informačních místech, stejně tak další podrobnější informace. 

Čtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně, vstoupíme do závěrečné části doby velikonoční s přípravou na Letnice.

Neděle: na Bílé Hoře se koná odpolední koncert nazvaný Mariánské nokturno, uslyšíme barokní harfu a barokní příčnou flétnu. Začátek v 15.00. Výtěžek koncertu půjde na opravy kostela. 

V pátek 17. května 2024 ve 20.00 v bazilice zveme na Svatodušní novénu.

V neděli 19. května 2024 budeme slavit slavnost Seslání Ducha svatého. V tento den přijmou v katedrále čtyři biřmovanci z naší farnosti svátost křesťanské dospělosti z rukou arcibiskupa Jana. Mysleme na ně a jejich rodiny v modlitbě. 

Probíhá sbírka na nové digitální varhany do přízemí baziliky. Děkujeme všem dárcům za jakýkoli příspěvek! Veškeré podrobnosti o této sbírce na našich informačních místech. Příští kostelní sbírka se bude konat už příští neděli 12. května 2024.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha