Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za sdělovací prostředky.

Pondělí: památka Panny Marie Fatimské. Večerní mše svatá v 18.00 za arcibiskupa Jana v den výročí jeho jmenování.

Úterý: svátek sv. Matěje, apoštola. V 15.00 mše svatá pro seniory, následuje modlitba litanií k Panně Marii.

Středa: památka sv. Bonifáce, mučedníka, patrona našeho kláštera.

Čtvrtek: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka.

Pátek: ve 20.00 v bazilice zveme na Svatodušní novénu, letos jako jediné společné setkání před Letnicemi.

Sobota: mše svatá v 18.00 za + br. Aleše Vandrovce OSB, v den 2. výročí úmrtí. 

Neděle: slavnost Seslání Ducha svatého. V tento den přijmou v katedrále čtyři biřmovanci z naší farnosti svátost křesťanské dospělosti z rukou arcibiskupa Jana. Mysleme na ně a jejich rodiny v modlitbě. 

Ve čtvrtek 23. května 2024 v 16.00 zde bude slavit KTF UK zakončení akademického roku – Te Deum. Eucharistii bude předsedat litoměřický biskup Mons. Stanislav Přibyl. 

V neděli 26. května 2024 proběhne Misijní neděle naší farnosti, akce našich skautských oddílů s názvem: Na světě nejsme sami. Po mši svaté následuje agapé už v rámci dobročinného jarmarku, opět prosíme o napečení zákusků k čaji a kávě. Děkujeme. 

Probíhá sbírka na nové digitální varhany do přízemí baziliky. Děkujeme všem dárcům za jakýkoli příspěvek! Na účtu sbírky je nyní 48.633Kč, z toho tvoří 27.200Kč poslední kostelní sbírka. Veškeré podrobnosti o této sbírce na našich informačních místech. Výtěžek z dnešní kostelní sbírky půjde právě na tento účel. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha