Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek při Noci kostelů jsme zaznamenali návštěvnost v počtu 838 poutníků. Děkujme organizátorovi Noci kostelů v naší farnosti a všem dobrovolníkům, bez nichž by tato akce proběhnout nemohla.

Úterý: památka sv. Barnabáše, apoštola. Odpoledne v 15.00 mše svatá pro seniory. Večer se konají dva koncerty v našem klášteře: Koncert u příležitosti 20. výročí úmrtí hudebního skladatele Jana Hanuše, našeho farníka, začátek v 18.30 v Tereziánském sále. A závěrečný koncert sboru Josef pod vedením Magdaleny Srnkové, začátek v 19.30 v bazilice. 

Čtvrtek: památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. V 19.30 v bazilice zveme na absolventský koncert našeho sbormistra Lukáše Koudelky, zazní Requiem Gabriela Fauré a Te Deum Antonína Dvořáka.

Sobota: památka sv. Víta, mučedníka, patrona mládeže a spolupatrona naší katedrály. 

Neděle: při mši svaté v 9.00 poděkujeme za letošní školní rok. V případě příznivého počasí následuje po mši svaté piknik za Vojtěškou. Občerstvení si každý donese vlastní, nápoje budou zajištěny. 

Už před nějakým časem jsme v naší farnosti přivítali malou Sašu, která se s dětmi zapojuje při mši svaté. Je třeba jí pomoci s financováním rehabilitací, které tolik potřebuje. Každá pomoc, i ta nejmenší, je důležitá! Informace jsou dostupné na místech, jak jsme zvyklí. 

Zveme na letní prázdninovou cestu do bavorského benediktinského kláštera v Rohru u příležitosti tamního Česko-německého dne setkání a 25. výročí smrti opata Anastáze Opaska, které připadá na letošní srpen. Děkujeme všem přihlášeným, cesta se zřejmě uskuteční, místa jsou ještě volná. Termín: 2. – 4. srpna 2024. Program: Řezno (sv. Wolfgang a založení pražské diecéze), klášter Rohr (místo usídlení sudetoněmeckých benediktinů z Broumova a exilový domov i místo úmrtí opata Anastáze Opaska), Walhallu, ale také klášter Niederalteich (vstup sv. Vintíře do benediktinského řádu) a Rinchnach (bývalý benediktinský klášter založený Vintířem). Cesta stojí 3.990 Kč za osobu a pořádá ji CK Křížek ve spolupráci se Sdružením Ackermann-Gemeinde.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha