Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes uzavíráme letošní školní rok v naší farnosti. Děkujeme všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se věnovali dětem a mládeži ve svém volném čase během celého školního roku. 

Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem, kdo mohou pomoci.

Úterý: v 15.00 poslední mše svatá pro seniory v tomto období, budou obnoveny opět na podzim.

Středa: památka sv. Romualda, opata.

Čtvrtek: večerní mše svatá v 18.00 za + Kryštofa Dientzenhofera, architekta našeho kláštera.

Pátek: památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Večerní mše svatá v 18.00 za + P. Aloise Kánského, který se staral o naši farnost v 80. letech.

Ve středu 26. června 2024 mše svatá v 19.00 na zahájení letních skautských táborů našich oddílů Arachné a Jeleni.

Ve čtvrtek 27. června 2024 v 19.45 zveme na modlitbu Taizé, zde v bazilice.

Už před nějakým časem jsme v naší farnosti přivítali malou Sašu, která se s dětmi zapojuje při mši svaté. Je třeba jí pomoci s financováním rehabilitací, které tolik potřebuje. Každá pomoc, i ta nejmenší, je důležitá! Informace jsou dostupné na místech, jak jsme zvyklí.

Existují tzv. farní trička. Protože jsme zaznamenali další zájemce, připravujeme novou edici, na podzim by měla být trička k dostání. Nejprve ale zveme k akci “Pošli farní tričko dál!” Pokud máte doma již nevyhovující farní trička z původní edice, můžete je dát k dispozici ostatním farníkům. Trička můžete do konce školního roku odevzdávat v sakristii, v Informačním centru kláštera nebo osobně farní asistentce. Trička pak budou nabídnuta zájemcům za symbolickou cenu 50Kč. Další informace jsou k dispozici.

Zveme na letní prázdninovou cestu do bavorského benediktinského kláštera v Rohru u příležitosti tamního Česko-německého dne setkání a 25. výročí smrti opata Anastáze Opaska. Děkujeme všem přihlášeným, cesta se zřejmě uskuteční, místa jsou ještě volná. Termín: 2. – 4. srpna 2024. Program: Řezno, klášter Rohr, klášter Niederalteich a Rinchnach. Cesta stojí 3.990 Kč za osobu a pořádá ji CK Křížek ve spolupráci se Sdružením Ackermann-Gemeinde.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha