Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost Narození sv. Jana Křtitele. 

Středa: v 19.00 mše svatá na zahájení letních skautských táborů našich oddílů Arachné a Jeleni.

Čtvrtek: v 19.45 zveme na modlitbu Taizé, zde v bazilice.

Pátek: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve.

Sobota: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Od pondělí 1. července 2024 přecházíme na letní pořad bohoslužeb: Po, St, Pá pouze večerní mše svatá; Út, Čt, pouze ranní mše svatá. 

Už před nějakým časem jsme v naší farnosti přivítali malou Sašu, která se s dětmi zapojuje při mši svaté. Je třeba jí pomoci s financováním rehabilitací, které tolik potřebuje. Každá pomoc, i ta nejmenší, je důležitá! Informace jsou dostupné na místech, jak jsme zvyklí.

Existují tzv. farní trička. Protože jsme zaznamenali další zájemce, připravujeme novou edici, na podzim by měla být trička k dostání. Nejprve ale zveme k akci “Pošli farní tričko dál!” Pokud máte doma již nevyhovující farní trička z původní edice, můžete je dát k dispozici ostatním farníkům. Trička můžete do konce školního roku odevzdávat v sakristii, v Informačním centru kláštera nebo osobně farní asistentce. Trička pak budou nabídnuta zájemcům za symbolickou cenu 50Kč. Další informace jsou k dispozici.

Zveme na letní prázdninovou cestu do bavorského benediktinského kláštera v Rohru u příležitosti tamního Česko-německého dne setkání a 25. výročí smrti opata Anastáze Opaska. Děkujeme všem přihlášeným, cesta se zřejmě uskuteční, místa jsou ještě volná. Termín: 2. – 4. srpna 2024. Program: Řezno, klášter Rohr, klášter Niederalteich a Rinchnach. Cesta stojí 3.990 Kč za osobu a pořádá ji CK Křížek ve spolupráci se Sdružením Ackermann-Gemeinde.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha