Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od pondělí (1. července 2024) přecházíme na letní pořad bohoslužeb u sv. Markéty: Po, St, Pá pouze večerní mše svatá; Út, Čt, pouze ranní mše svatá. 

Pondělí: po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem, kdo se můžete zapojit do pravidelné údržby čistoty kostela.

Středa: svátek sv. Tomáše, apoštola.

Čtvrtek: svátek sv. Prokopa, opata, benediktina, patrona našeho řádu.

Pátek: slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy. Zároveň je to 1. pátek v měsíci, po večerní mši svaté bude příležitost k eucharistické adoraci.

Ve čtvrtek 11. července 2024 slavnost sv. Benedikta, opata, patrona Evropy. Mše svaté v 7.00 a mimořádně také v 18.00.

V sobotu 13. července 2024 slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky naší baziliky, poutní slavnost naší farnosti a kláštera. Mše svaté v 7.00 a 18.00.

Naše skautské oddíly Arachné a Jeleni zahajují letní tábory u Prachatic, mysleme v modlitbě na zdárný průběh a příznivé počasí. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha