Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Minulou neděli jsme při dobročinné akci Na světě nejsme sami vybrali přesně 80 000Kč. Děkujeme všem, kdo jste se jakkoli zapojili! 

Pondělí: památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Po večerní mši svaté se koná úklid kostela, děkujeme všem dobrovolníkům.

Úterý: v 19.00 ve Vojtěšce zveme na další setkání nad Biblí, téma: Ježíšova modlitba.

Středa: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Čtvrtek: památka sv. Norberta, biskupa.

Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Proběhne další ročník misijní akce Noc kostelů. I my otevíráme kostel, bude třeba zajistit dohled nad přicházejícími poutníky. Prosíme tedy o pomoc dobrovolníky, kteří se mohou hlásit přes internet na farních stránkách, nebo v sakristii. Děkujeme.

V úterý 11. června 2024 v 19.30 v bazilice zveme na závěrečný koncert sboru Josef pod vedením Magdaleny Srnkové. 

Ve čtvrtek 13. června 2024 v 19.30 v bazilice zveme na absolventský koncert našeho sbormistra Lukáše Koudelky, zazní Requiem Gabriela Fauré a Te Deum Antonína Dvořáka.

V neděli 16. června 2024 při mši svaté v 9.00 zakončíme letošní školní rok.

Zveme na letní prázdninovou cestu do bavorského benediktinského kláštera v Rohru u příležitosti tamního Česko-německého dne setkání a 25. výročí smrti opata Anastáze Opaska, které připadá na letošní srpen, jakož i po stopách sv. Vintíře. Termín: 2. – 4. srpna 2024. Program: Řezno (sv. Wolfgang a založení pražské diecéze), klášter Rohr (místo usídlení sudetoněmeckých benediktinů z Broumova a exilový domov i místo úmrtí opata Anastáze Opaska), Walhallu, ale také klášter Niederalteich (vstup sv. Vintíře do benediktinského řádu) a Rinchnach (bývalý benediktinský klášter založený Vintířem). Cesta stojí 3.990 Kč za osobu a pořádá ji CK Křížek ve spolupráci se Sdružením Ackermann-Gemeinde.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha