Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Břevnovská farnost zve na letní prázdninovou cestu do bavorského benediktinského kláštera v Rohru u příležitosti tamního Česko-německého dne setkání a 25. výročí smrti opata Anastáze Opaska, které připadá právě na srpen letošního roku, jakož i po stopách sv. Vintíře.

Termín: 2. – 4. srpna 2024 (odjezd v pátek ráno, návrat v neděli večer)

Program cesty (viz letáček): mimo jiné navštívíme a prohlédneme si Řezno (sv. Wolfgang a založení pražské diecéze), klášter Rohr (místo usídlení sudetoněmeckých benediktinů z Broumova a exilový domov i místo úmrtí opata Anastáze Opaska), Walhallu, ale také klášter Niederalteich (vstup sv. Vintíře do benediktinského řádu) a Rinchnach (bývalý benediktinský klášter založený Vintířem).

Cesta stojí 3.990 Kč za osobu a pořádá ji CK Křížek ve spolupráci se Sdružením Ackermann-Gemeinde.

Adresa pro přihlášení: krizek@ckkrizek.cz

nebo tel.: 732 922 737

nebo poštou CK Křížek s.r.o„ Hájíčkova 206/15, 143 00 Praha 4

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha