Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Výuka bude probíhat opět ve STŘEDY. Předpokládaný termín prvního setkání bude 18. 9. 2024, případné změny prosím sledujte na farních stránkách.

PŘIHLÁŠKA NA KATECHEZI/VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ – můžete si ji vyzvednout vzadu v kostele nebo stáhnout ZDE:

Odevzdejte ji prosím do NEDĚLE 8. 9. 2024 do sakristie nebo ji alespoň pošlete elektronicky na adresu nabo.brevnov@gmail.com. Dobrovolný příspěvek na pomůcky a činnost skupinky je 300,-/dítě a předejte ho prosím příslušnému katechetovi na začátku školního roku.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

Velmi prosíme, sestavte dětem program tak, aby se nestávalo, že budou pravidelně chodit pozdě nebo naopak odcházet dřív. Je to velmi náročné jak pro katechetu, tak pro dítě, které buď přijde o úvod do tématu nebo naopak nemá možnost téma dostatečně prožít.

Příprava k prvnímu svatému přijímání

Je velmi žádoucí, aby dítě před touto přípravou již absolvovalo alespoň jeden rok katecheze v naší nebo jiné farnosti. Proto nebudeme ve školním roce 2024/2025 otevírat speciální skupinku a přípravě se bude věnovat jedna ze stávajících skupinek. Pokud vaše dítě katecheze v naší farnosti nenavštěvuje a chtěli byste ho k přípravě na svátosti přihlásit, kontaktujte prosím farní asistentku prostřednictvím mailu nabo.brevnov@gmail.com a ona se s vámi individuálně domluví.

DĚKUJEME!

Za katechetický tým Jana Csukásová.

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZVRH – STŘEDY

SEDMIKRÁSEK setkávání rodičů a malých dětí15:30 – 17:00, fara
HVĚZDIČKY (od cca 4 let)15:30 – 16:20, Vojtěška
1. a 2. TŘÍDA15:30 – 16:20, Vojtěška
3. TŘÍDA příprava k prvnímu přijetí svátosti smíření a svátosti eucharistie15:30 – 16:20, Vojtěška
POUTNÍCI (4. – 5. TŘÍDA)15:30 – 16:20, farní křídlo
6. TŘÍDA15:30 – 16:20 (?), farní křídlo
7. TŘÍDA17:20 – 18:00, farní křídlo
8. TŘÍDA15:30 – 16:20, farní křídlo
9. TŘÍDA/SŠ17:20 – 18:00, Vojtěška
STŘEDOŠKOLÁCI16:30 – 17:15, farní křídlo
SCHOLINKA16:30 – 17:00, Vojtěška
SCHOLA16:30 – 17:15, Vojtěška

Noví zájemci o scholinku a scholu nechť kontaktují  Hanu Adamusovou (hana.adamusova@gmail.com – scholinka) nebo Magdalenu Salákovou (m.m.salakova@seznam.cz – schola).

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha