Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Čtvrtek: slavnost sv. Benedikta, opata, patrona Evropy. Mše svaté v 7.00 a mimořádně také v 18.00.

Sobota: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky naší baziliky, poutní slavnost naší farnosti a kláštera. Mše svaté v 7.00 a 18.00.

V sobotu 20. července 2024 v 19.00 mše svatá na poděkování za letní tábory našich skautských oddílů Arachné a Jeleni. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha