Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

admin

Tibor Csukás
Zabývám se architektonickými návrhy domů, návrhy interiérů a grafickým designem. Vytvářím také nástěnné malby a grafiku. Mé portfolio můžete shlédnout na mých stránkách: www.csukas.com
Modlitba křížové cesty „Cestou kříže P. Josefa Toufara“. Hudební doprovod Marek Čihař – varhany a Marie Magdalena Fuxová OSB – housle. Podle knihy Velký pátek číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Cestou kříže P. Josefa Toufara Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v… Celý příspěvek
Pozdrav pro duchovní podporu zdravotníkům a záchranářům z baziliky sv. Markéty Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Neděle 22. března 2020 Bratři benediktini se také přidávají k poděkování všem zdravotníkům a záchranářům formou potlesku z oken věže basiliky sv. Markéty v Břevnově a zvoněním na zvony. #dekujemepotleskem
21. března 2020 – Svátek Zesnutí sv. Benedikta Flp 4, 4-9; A Bůh pokoje bude s vámi.  Milí farníci, dnes jsme měli příležitost zprostředkovat vám liturgii mše svaté z naší baziliky. Povzbuzení se, doufám : ))) nachází v bohoslužbě slova. Požehnání dnešního dne na přímluvu zakladatele našeho řádu sv. Benedikta + P. Václav