Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

admin

Tibor Csukás
Zabývám se architektonickými návrhy domů, návrhy interiérů a grafickým designem. Vytvářím také nástěnné malby a grafiku. Mé portfolio můžete shlédnout na mých stránkách: www.csukas.com
Přijďte tuto neděli 24.2. 2013 v 15 hod na faru, kde si budeme povídat s profesorem Janem Sokolem na téma: Proč chodíme do kostela? Všichni jsou srdečně zváni!
Přijďte s námi přemýšlet nad Božím slovem dnes od 19.00 hodin v pavilonu Vojtěška v klášterní zahradě. Tématem dnešního setkání je Advent, očekávání a Vánoce. Na setkání s Vámi se těší Jiří Šamonil
Poslechněte si příběh a vyprávění tohoto muže, které je připomínkou toho, jaké zlo se skrývá v lidských srdcích. Dopouštíme se velkého omylu, když si myslíme, že nás osobně se to netýká. Zároveň však muž mluví o velké Boží moci a lásce, která dokáže člověka uzdravit a proměnit. Celý příspěvek
O vánočních svátcích si dopřáváme, protože Bůh nám dopřál sám sebe. To je odpověď na otázku.  Dopřejme sobě i druhým něco víc, Božího Syna.
Ó Emmanueli, náš králi a dárce zákona, naděje a spáso národů: přijď a zachraň nás, Pane, náš Bože. Přijďte na večerní chvály od 20.00 v kryptě baziliky
Ó Králi a touho národů, úhelný kameni, který rozdělené spojuješ vjedno: přijď a spas člověka, jehož jsi utvořil z prachu země. Přijďte na večerní chvály od 20.00 v kryptě baziliky
Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha